Màster en Ciències Forenses

Curs acadèmic: Curs 2019/2020 / Tipus de curs: Màster Propi / Nombre de crèdits: 63.00 Crèdits ECTS / Matrícula: 1900 € (import preu públic pendent d'aprovació pel Consell Social) 1.300 € (import preu públic pendent d'aprovació pel Consell Social) estudiants amb residència habitual a Països amb un PIB inferior a 1.000.000 de dòlars internacionals 

Màster en Ciències Forenses 7a edició: postgrado.adeituv.es/ca-valencia/cursos/area_de_salud-7/ciencias-forenses/datos_generales.htm  

Preinscripció a: postgrado.adeituv.es/preinscripcion/index.php?cod=19721370&l=ca-valencia  

 

Màster en Medicina Forense

Curs acadèmic: Curs 2019/2020 / Tipus de curs: Màster Propi / Nombre de crèdits: 63.00 Crèdits ECTS / Matrícula: 1900 € (import preu públic pendent d'aprovació pel Consell Social) 1.300 € (import preu públic pendent d'aprovació pel Consell Social) estudiants amb residència habitual a Països amb un PIB inferior a 1.000.000 de dòlars internacionals 

Màster en Medicina Forense 17a edició: postgrado.adeituv.es/ca-valencia/cursos/area_de_salud-7/medicina-forense/datos_generales.htm  

Preinscripció a: postgrado.adeituv.es/preinscripcion/index.php?cod=19721070&l=ca-valencia  

 

Curs de Formació de Perits Cal·lígrafs. Experts en Grafística i Documentoscòpia

formacion.adeituv.es/peritos-caligrafos/