Títol: “Les vacunes en front a la COVID poden ser la solució del problema?" a càrrec del Dr. Joan Inglès Torruella

Data:

18/03/2021

Hora inici: 20:00h

Connexió activa a partir de les: 19:45h

Contrasenya:

reus

 

Per iniciar o unir-se a la videoconferència, cal connectar-se a:

https://academiacat.webex.com/academiacat/j.php?MTID=m1ad111b578fa9c54ccc053ecfa061e72

 

Instruccions