INFORMACIÓ LEGAL LSSIYCE

D'acord amb les obligacions previstes a la Llei 34/2008, de serveis de la Societat de la Informació i del comerç electrònic (en endavant LSSIYCE), COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE TARRAGONA manifesta que el domini www.comt.cat/.org/.es és propietat del COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE TARRAGONA, amb CIF Q-4366001-H, i domicili a Via de l´Imperi Romà 11Bis, 43003 (Tarragona).

Que COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE TARRAGONA consta inscrit en el Registre de la Guia d'Entitats del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb data del 10/6/1986.

COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE TARRAGONA no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació reflectida en la seva pàgina.

Amb els límits establerts en la llei, COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE TARRAGONA, no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions contingudes en les seves pàgines d'Internet. Els continguts i informacions de les pàgines d'Internet del COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE TARRAGONA estan elaborats per professionals degudament qualificats per l'exercici de la seva professió. No obstant, el contingut i informacions no vinculant a la esmentada, ni constitueixin opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d'Internet del COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE TARRAGONA pot contenir enllaços (links) a d'altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest lloc web són propietat exclusiva de COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE TARRAGONA o els seus llicenciant. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial haurà de contar amb tot el consentiment exprés del COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE TARRAGONA.

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades en aquest lloc web siguin incorporades i tractes en els fitxers responsabilitat del COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE TARRAGONA amb Q-4366001-H, amb domicili a Via de l'Imperi Romà 11Bis, 43003 (Tarragona):

  • Les dades recavades a través del formulari "Bústia d'opinió col·legial" seran incorporades al fitxer de 'recursos, queixes, denúncies i suggeriments' amb la finalitat de gestionar el seu suggeriment. Aquestes dades no seran cedides a tercers i seran conservades fins que sigui legítim per a la finalitat que van ser recavades i en cap cas en un termini superior a un any.
  • Les dades recavades a través del formulari "Lloguers de sales" seran incorporades al fitxer de 'recursos, queixes, denúncies i suggeriments' amb la finalitat de gestionar la seva petició. Aquestes dades no seran cedides a tercers i seran conservades fins a 30 dies posterior a la finalització del lloguer per poder gestionar qualsevol reclamació enfront l'usuari de la reserva.
  • Les dades recavades a través del formulari "Queixes i reclamacions" seran incorporades al fitxer de 'recursos, queixes, denúncies i suggeriments' amb la finalitat de gestionar la seva queixa. Aquestes dades no seran cedides a tercers i seran conservades fins que es doni resposta a la mateixa.

Si desitja exercitar els seus drets d'accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades, pot dirigir-se a Via de l'Imperi Romà 11Bis, 43003 (Tarragona) o bé, enviar un correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. per parlar amb Delegat de Protecció de Dades o, si ho considera, presentar una reclamación davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).

Accés als registres d'activitats del tractament (RAT):

RAT del Col·legi de Metges de Tarragona
RAT de SEFCOMT, SLU
RAT de la Fundació de Protecció Social Antonius Musa (FPSAM)

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web es propietat del COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE TARRAGONA. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació I reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a d'altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada del COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE TARRAGONA, són propietat exclusiva d'aquesta, a no se que expressament s'especifiqui una altra cosa.

Qualsevol denominació, disseny i logotip, així como qualsevol producte o servei ofert i reflectit en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE TARRAGONA, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.Qualsevol us indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquesta podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els medis legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no siguin responsabilitat del COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE TARRAGONA l'ús que l'usuari pugui porta a terme al respecte, tenint la responsabilitat exclusiva en la seva persona.
Tan sols per un ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d'aquesta web sense la seva prèvia autorització per escrit del COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE TARRAGONA.

COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE TARRAGONA no transfereix als usuaris la propietat del software. L'usuari és el propietari del suport en el qual el software es gravat. COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE TARRAGONA posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el software. Si l'usuari transfereix el software d'aquest lloc web al seu  terminal, no podrà diseccionar per al seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el llenguatge a un altre codi o llenguatge.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, siguin competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de quantes qüestions es suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.